کمیته علمی کنفرانس

صفحه اصلی > کمیته علمی کنفرانس

کمیته علمی کنفرانس (بر اساس حروف الفبا مرتب شده است)

 
 

سرداور رشته عمران : دکتر محمدباقر مهدیزاده

داوران رشته عمران : 
آتوسا عطائیان
آرش یوسفی
رضا فرخ زاد  
سید حسین کشاورز
مهدی رحیمی اصل
محمدرضا شرفی
محمدباقر مهدیزاده
مهدی رحیمی


سرداور رشته معماری : دکتر آسو بشگن


داوران رشته معماری : 
آسو بشگن
آزیتا بلالی
سونای چویک


سرداور رشته شهرسازی : دکتر کریم حسین زاده دلیر

داوران رشته شهرسازی :
اسماعیل رجبی
الهام امینی
الهام پورمهابادیان
امیر مهیم مهیمی
صادق صیدبیگی 
کریم حسین زاده دلیر
یلدا خلعتبری


سرداور رشته نقشه برداری : دکتر محمد شاهکار

داوران رشته نقشه برداری :
آرش یوسفی
سجاد آل طاها
محسن جعفری
محمد شاهکار
مهدی میرزایی